domains.lt
Kauno technologijos universitetas
Interneto paslaugų centras
Studentų g. 48A-331, 51367 Kaunas
hostmaster@domains.lt
Juridinio asmens kodas: 111950581
PVM mokėtojo kodas: LT119505811
Tel.: +370.37353325
Faks.: +370.37300643
English (EN)
 
Prisijungti
ICANN
  • Kauno technologijos universiteto Interneto paslaugų centras (toliau – IPC) teikia antrojo lygio domenų įkūrimo paslaugas .lt, .eu, .info, .com, .net ir .org aukščiausio lygio domenuose
  • Užsakovu gali būti veiksnus fizinis asmuo arba registruotas juridinis asmuo. Nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų gali būti užsakovais, jeigu turi savo tėvų (įtėvių, rūpintojų) sutikimą. Nepilnamečiams iki 14 metų atstovauja jų tėvai (įtėviai, globėjai). Juridiniam asmeniui atstovauja vienasmenis valdymo organas arba jo paskirtas darbuotojas.
  • Svarbu! Turėti domeną ir turėti interneto svetainę nėra tas pats. Interneto svetainei, be domeno, reikia dar sukurti turinį ir turėti serverį jam talpinti – savo arba suteikiamą kaip informacijos prieglobos (angl. hosting) paslaugą. Tokių paslaugų IPC neteikia.

Domeno įkūrimo stadijos

1
Užsakovo paskyros sukūrimas (jos dar neturintiems)
Paskyra sukūriama IPC informacinėje sistemoje (meniu punktas „Sukurti paskyrą“). Kartu tai yra ir paslaugų sutarties sudarymas su IPC (kitokia forma ar būdu paslaugų sutartis nesudaroma). Paskyra naudojama visoms leidžiamoms procedūroms užsakyti. Pildydamas paskyros formą, užsakovas turi nurodyti tikslius duomenis, atidžiai susipažinti su teikiamais dokumentais bei išreikšti savo valią dėl nurodytų pareiškimų, patvirtinimų, ir įsipareigojimų. Dėmesio! Užsakovas turi saugoti paslaptyje jungimosi prie savo paskyros IPC informacinėje sistemoje identifikatorius (vardą ir slaptažodį), neperduoti ir kitaip neatskleisti jų kitiems asmenims. IPC neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl to, kad pasinaudojęs užsakovo jungimosi identifikatoriais kitas asmuo teikia užsakymus ar panaikina paskyrą.
2
Užsakymo pateikimas
Užsakovas prisijungia prie savo paskyros IPC informacinėje sistemoje, pasirenka meniu punktą „Įkurti domeną“, užpildo visus užsakymo laukelius (žr. reikalavimus domeno vardui) ir paspaudžia užsakymo teikimo komandą. Dėmesio! Užsakovui atlikus 2 žingsnį, IPC nepriims kitų asmenų užsakymų dėl to paties vardo domeno, kol užsakymas nebus atšauktas arba anuliuotas. Užsakovas gali iki 3 žingsnio atšaukti užsakymą IPC informacinėje sistemoje (prisijungti prie savo paskyros, pasirinkti meniu punktą „Užsakymų sąrašas“ ir ties domeno vardu paspausti atšaukimo komandą) arba tiesiog laiku neatlikti 3 žingsnio – tuomet užsakymas bus automatiškai anuliuotas.
3
Užsakymo patvirtinimas
Užsakovas turi asmeniškai per banką atlikti mokėjimą IPC ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po užsakymo pateikimo. Mokėjimas atliekamas pagal IPC elektroniniu laišku atsiųstą pranešimą apie išankstinio mokėjimo sąskaitos suformavimą. Dėmesio! Tik teisingas mokėjimas laikomas užsakovo valia patvirtintu užsakymu. Jeigu mokėjimas negautas laiku, arba mokėtojas yra kitas asmuo, arba sumokėta kita suma, arba mokėjimo paskirtyje nenurodyta visa būtina informacija ar yra klaidų, užsakymas nevykdomas ir IPC informacinėje sistemoje anuliuojamas. Užsakovui atlikus 3 žingsnį, atšaukti užsakymą negalima.
4
Domeno įkūrimas
Užsakovui tinkamai atlikus 2 ir 3 žingsnius, IPC įkuria domeną per vieną darbo dieną, jeigu domeno vardas vis dar yra laisvas. Domeno įkūrimas ne visuomet reiškia, kad visos su tuo susijusios procedūros yra baigtos. Domeno vardą prieš registravimą skelbtinumo požiūriu dar patikrina aukščiausio lygio administratorius (kur tai yra numatyta). Tik po to, kai atitinkamo aukščiausio lygio domeno Whois duomenų bazėje atsirado įrašas apie registruotą domeno vardą, užsakovas tampa domeno turėtoju ir gali jį naudoti. Užsakovas turi atkreipti dėmesį į tai, kad kol atliekami nurodyti žingsniai, domeno vardas lieka laisvas – per šį laiką domeną tuo vardu gali įkurti kitas asmuo, pasinaudojęs ne IPC paslaugomis. Užsakovui norint būti pirmam, derėtų viską atlikti kuo skubiau.